รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift

TOYOTA  62-8FD25 / 8FD30 / 7FD15-4.5 / 8FD15-30

TOYOTA  62-8FD25 / 8FD30 / 7FD15-4.5 / 8FD15-30

Transmission Diesel
Model 62-8FD25 / 8FD30 / 7FD15-4.5 / 8FD15-30
Capacity 2.5 Ton / 3 Ton / 1.5-2-2.5-3-4.5 Ton
Mast 4 meter , 3-4-5-6 meter , 4.3 - 4.7 meter
Detail Engine :  1DZII / 2 Z
Length of forks :  1.07 / 1.20 meter
Attachment : Side Shift


Hot line:
+66 2453 1970-73

Line ID: mtrfl

Business hours
Monday to Saturday
08:00 a.m. - 5:30 p.m.

Hot Promotion

USED FORKLIFT
low-priced
If interested, please contact Sales.