• รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift
  • รถยก รถฟอร์คลิฟท์ forklift

สมัครงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ชื่อ นามสกุล
เพศ สถานะสมรส
สัญชาติ ศาสนา
วันเกิด อายุ ปี
ส่วนสูง เซนติเมตร น้ำหนัก กิโลกรัม
สถานภาพทางทหาร
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน    
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
อีเมล์    
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
1. การศึกษาสูงสุด      
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถานศึกษา :
คณะ : สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :    
2. การศึกษาก่อนหน้า      
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถานศึกษา :
คณะ : สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :    
( เริ่มจากล่าสุดก่อน )
1. เริ่มจาก วันที่ : บริษัท
ตำแหน่งงาน : เงินเดือน : บาท
ลักษณะงานที่ทำ :
2. เริ่มจาก วันที่ : บริษัท
ตำแหน่งงาน : เงินเดือน : บาท
ลักษณะงานที่ทำ :
ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ :
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย คำ/นาที พิมพ์ดีด : ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ :
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ผลงาน
บุคคลอ้างอิง : เบอร์โทรติดต่อ :
แนบไฟล์ : ** สามารถ upload ไฟล์นามสกุล .gif, .png, .jpg, .zip, .docx, .pdf, .doc, .swf, .rar ได้**
 
   

Hot line:
02 4531970-73

Line ID: mtrfl

วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์
08:00 น. - 17:30 น.

Hot Promotion

รถ USED ขายถูก
สนใจติดต่อฝ่ายขาย